Sommersysler

Farver!

På stranden er der rigelige mængder af byggemateriale. Dér hvor småkvistene ender burde ravet jo også findes. Har dog ikke været så heldig dér. En gang er det lykkes at komme hjem med tre små ravklumper.

Men plastik er der nok af. Og det ligger også sammen med småkvistene. Konfetti i hele farveskalaen. Stort og småt. Jeg samler det i løbet af et par timer, skyller det rent for sand og farvesorterer. Og sætter det sammen på ny!

På afstand ser det ikke ud til, at her er noget plastik – men det er her!

Sidste års modeller!